Přeskočit: dostupné kurzy

Dostupné kurzy

Výuka učiva fyziky z tématu ELEKTRINA. Je určena pro žáky 9. ročníku a je zaměřená  na neprobrané fyzikální jevy z konce 8.třídy.